Định cư ÚC bằng visa kết hôn giả, sau đó ở riêng có được không?

Hỏi: Hiện tại, tôi có người thân ở bên Úc nhưng không thể bảo lãnh định cư cho tôi được. Tôi nghe nói có khá nhiều dịch vụ tạo kết hôn giả với người bản xứ để lấy visa định cư. Rồi qua đó muốn sống sao thì sống, muốn làm gì thì làm. Á …
Đọc tiếp