Xin visa Candada 10 năm: khó hay dễ?

visa Candada 10 năm

Không thua kém gì đối với nước Mỹ láng giềng kế bên, xin visa Canada chưa bao giờ là đơn giản. Do đó, nhiều người lại có ý định xin visa Canada 10 năm để cho tiện việc làm thủ tục. Thế nhưng, liệu xin visa Canada 10 năm có dễ dàng vậy không? Xin …
Đọc tiếp