Ông bảo lãnh cháu sang Úc định cư như thế nào?

bao lanh tham than my

Hỏi: Ông nội tôi đang định cư tại Úc, nay ông cũng lớn tuổi rồi và cũng bệnh tật thường xuyên nên muốn tôi sang đó định cư, sinh sống với ông. Sợ sau này không còn kịp bảo lãnh cho tôi. Á Châu cho tôi hỏi là tôi phải xin visa nào để có …
Đọc tiếp