Xin visa du lịch Úc mà không có giấy xin công ty nghỉ phép có được không?

Xin visa du lịch Úc mà không có giấy xin công ty nghỉ phép có được không?

Câu hỏi:  Xin chào Á Châu, hiện nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ hầu hết giấy tờ hồ sơ để xin visa du lịch Úc. Tuy nhiên tôi đang gặp khó khăn với vấn đề gì như thế này. Theo như tìm hiểu thì tôi được biết khi xin visa du lịch Úc thì …
Đọc tiếp