Người yêu bảo lãnh du lịch Úc thì phải làm thủ tục thế nào?

Hỏi: Tôi có người yêu mang quốc tịch Úc, chúng tôi quen nhau lúc anh ấy về Việt Nam thăm bà con. Giờ anh ấy muốn bảo lãnh tôi sang đó để du lịch khoảng 1 tháng. Tôi hiện tại làm việc văn phòng với lương 10tr/tháng. Xin chuyên viên tư vấn tôi phải làm …
Đọc tiếp