Phân biệt visa Canada 1 lần (Single visa) và visa Canada nhiều lần (Multi visa)

Phân biệt visa Canada 1 lần (Single visa) và visa Canada nhiều lần (Multi visa)

Chúng ta thường nghe đến khái niệm visa 1 lần và visa nhiều lần. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ được bản chất của loại visa này là như thế nào. Lấy một ví du cụ thể về visa Canada 1 lần và visa Canada nhiều lần để bạn có thể nắm bắt …
Đọc tiếp