Sinh con ở Mỹ khi đi du lịch có được quốc tịch không?

Hỏi: Tôi đang có thai được 03 tháng và đang có ý định sang Mỹ để sinh con với mong muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho con của mình. Đọc trên mạng thấy ngoằn nghèo tùm lum cả mà không biết rõ là 2 vợ chồng  tôi đều là người Việt Nam …
Đọc tiếp