Đi du lịch nước ngoài có cần mua bảo hiểm du lịch không?

Đi du lịch nước ngoài có cần mua bảo hiểm du lịch không?

Câu hỏi: Tôi có tìm hiểu quy trình cũng như giấy tờ hồ sơ để xin visa đi nước ngoài. Và tôi thấy trong mục giấy tờ cần chuẩn bị để xin visa, tôi có thấy trong đó đề cập tới bảo hiểm du lịch. Nay tôi muốn nhờ Á Châu có thể thông tin …
Đọc tiếp