Đối tượng nào được miễn chứng minh tài chính xin visa Hàn Quốc?

doi tuong nao duoc mien chung minh tai chinh xin visa Han Quoc

Vào ngày 10/07/2017, chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng mở rộng đối tượng được miễn chứng minh tài chính và xét cấp thị thực đi lại vào Hàn Quốc nhiều lần. Vậy đối tượng nào được miễn chứng minh tài chính xin visa Hàn Quốc? ” Gần đây, tôi có nghe một vài thông tin …
Đọc tiếp