Những lễ hội lớn nhất thế giới tổ chức hàng năm

Mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều có nền văn hóa, phong tục tập quán và những lễ hội khác nhau. Thế giới có hàng ngàn dân tộc khác nhau và có đến hàng triệu lễ hội được tổ chức hàng năm. Vậy những lễ hội nào là lớn nhất, thu hút du khách …
Đọc tiếp