Hạn chế và lợi ích khi sở hữu 2 hộ chiếu – 2 quốc tịch là gì?

lợi ích khi sở hữu 2 hộ chiếu 1

Đối với những ai thường xuyên đi du lịch, thăm thân hay công tác nước ngoài thì đều biết được tầm quan trọng của cuốn hộ chiếu là như thế nào. Vậy nếu một công dân sở hữu 2 cuốn hộ chiếu thì như thế nào? Điều đó sẽ mang lại cho họ lợi ích …
Đọc tiếp