Cách phân biệt visa ngắn hạn và visa dài hạn

Cách phân biệt visa ngắn hạn và visa dài hạn

Để phân biệt các loại visa của các nước có rất nhiều cách nhưng phổ biến nhất vẫn là dựa theo số ngày lưu trú mà phân ra visa ngắn hạn và visa dài hạn. Vậy sự khác biệt về 2 loại visa ngắn hạn và dài hạn này là gì? Dựa vào lý do …
Đọc tiếp