Xin visa đi thăm bác họ ở Úc như thế nào?

Câu hỏi: Xin chào Á Châu, tôi năm nay 30 tuổi. Gia đình tôi có một người bác hiện đang sinh sống tại Melbourne- Australia được 18 năm rồi. Nay tôi muốn sang thăm bác tôi, vậy tôi có thể xin visa du lịch với tư cách cá nhân được không? Thủ tục ra sao? …
Đọc tiếp