Sở hữu 1 lúc 2 visa Mỹ thì sử dụng visa nào?

Hỏi: Trong hộ chiếu của tôi hiện tại có 2 visa Mỹ, một là du lịch tự túc và visa biểu diễn cả 2 đều còn thời hạn tuy nhiên visa biểu diễn của tôi chỉ được sử dụng 1 lần (visa xin sau cùng) còn visa du lịch Mỹ b1 thì tôi xin hiệu …
Đọc tiếp