Cần những điều kiện nào để xin visa thăm thân Mỹ?

Cần những điều kiện nào để xin visa thăm thân Mỹ?

Gần đây, chính sách nhập cư của công dân nước ngoài đến Mỹ ngày càng bị thắt chặt. Vì thế mà việc xin visa Mỹ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bạn đang muốn thăm người thân ở Mỹ nhưng chưa biết thủ tục yêu cầu ra sao, cần những điều kiện nào để …
Đọc tiếp